Познайте думата

pr__ing

Отговор:  

Можете ли да отгатнете думата, дори ако някои букви липсват?

"IQ" резултат: 0
 
ad style