Пишете ли правилно

the Dshceus was siittng on a tehre-lgeged stool in the middle, nnurisg a baby:

Отговор:  

Можете ли да поправите неправилното изречение от Алиса в страната на чудесата (автор Луис Карол, илюстрации от Мейбъл Люси Атуел)?

"IQ" резултат: 0
 
ad style