Судоку

841
68
1257
54871
1359
76128
9146
27
256

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0
 
ad style