Судоку

2
7865
2631
8271
7382
9543
1738
6

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0
 
ad style