Судоку

1274
5732
3
7126
5289
6874
5
8341
6359

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0