Судоку

18
3465
2894
62
7649
91
8536
9741
43

Попълнете всички редове, колони и региони 3x3 само с един екземпляр от числата от 1 до 9.

"IQ" резултат: 0