Коя е думата?

Определение: “Compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred"”

Първа буква: D

Отговор:  

Коя дума е дефинирана?

"IQ" резултат: 0
 
ad style