Игра с лов на думи

 
s
t
i
l
e
h
o
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0
 
ad style