Игра с лов на думи

 
n
a
n
t
p
e
n
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0
 
ad style