Игра с лов на думи

 
t
a
t
i
o
n
s
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0
 
ad style