Игра с лов на думи

 
e
r
c
l
i
m
b
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0