Игра с лов на думи

 
t
e
n
l
i
g
h
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0