Doplňovačka

s_s_e_t_b_l_t_

Odpověď:  

Dokážete uhodnout slovo i přesto, že některá jeho písmena chybí?

Skóre „IQ“: 0