Alenkopis

Ailce kpet her eeys aniulosxy fiexd on it, for she felt srue she wulod ctach a bad clod if she did not get dry very soon.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0