Alenkopis

and Aicle was a good deal worse off than bforee, as the Mrcah Hare had jsut uespt the milk-jug into his plate.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0