Alenkopis

She had qtuie fgtetoorn the Deuschs by this tmie, and was a little satelrtd wehn she heard her vioce csloe to her ear.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0