Alenkopis

she treid the lttile gdleon key in the lcok, and to her garet dlieght it fetitd!

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0