Alenkopis

the roses gowirng on it wree wtihe, but terhe were tehre gaeendrrs at it, busily pantinig tehm red.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0