Alenkopis

It sudoned an eelncexlt plan, no duobt, and very nately and silmpy agranerd:

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0
 
ad style