Alenkopis

The sldoeris wree slniet, and looked at Acile, as the qouitesn was evndeitly manet for her.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0
 
ad style