Alenkopis

she did not lkie to dorp the jar, for faer of kliinlg smbodoey ueendnrtah, so mganaed to put it itno one of the cdoarupbs as she fell psat it.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0