Alenkopis

In the dtncisae, and she hsatily dreid her eyes to see waht was cnoimg.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0