Alenkopis

Just as she said this, she neicotd that one of the teers had a door ldnaieg rghit into it.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0