Alenkopis

but on sncoed tothhugs she diecded to remain wehre she was as long as three was room for her.

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0