Alenkopis

Alcie oeenpd the door and fonud that it led into a salml psaagse, not much lagerr than a rat-hloe:

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0