Alenkopis

Jsut tehn she hread soihmtneg slphinsag aoubt in the pool a ltilte way off, and she sawm neerar to make out what it was:

Odpověď:  

Dokážete opravit nesprávný pravopis ve větě z knihy Alenka v říši divů (od Lewise Carrolla s ilustracemi Mabel Lucie Attwell)?

Skóre „IQ“: 0
 
ad style