Sudoku

1274
5732
3
7126
5289
6874
5
8341
6359

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0