Sudoku

1465
49
6731
827
639
712
2458
67
8527

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0