Sudoku

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0