Sudoku

916
2371
12
825
875
37
4178
769

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0
 
ad style