Sudoku

18
3465
2894
62
7649
91
8536
9741
43

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0