Sudoku

956
72385
7
3851
5416
9158
9
84369
275

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0
 
ad style