Sudoku

8432
53
918
8196
78
3275
479
15
9617

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0