Sudoku

139
7
4873
7189
5
5836
4261
4
935

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0
 
ad style