Sudoku

2
7865
2631
8271
7382
9543
1738
6

Do všech řádek, sloupců i polí o velikosti 3 x 3 čtverce doplňujte číselné sekvence od 1 do 9.

Skóre „IQ“: 0