Jaké je to slovo?

Definice: “Truly: in accordance with truth or fact or reality; "she was now truly American"; "a genuinely open society"; "they don't ______ listen to us"”

První písmeno: R

Odpověď:  

Jaké slovo tato definice označuje?

Skóre „IQ“: 0