Jaké je to slovo?

Definice: “Having succeeded or being marked by a favorable outcome; "a __________ architect"; "a __________ business venture"”

První písmeno: S

Odpověď:  

Jaké slovo tato definice označuje?

Skóre „IQ“: 0