Welk woord?

Definitie: “Unit of ownership in a company.”

Eerste letter: S

Antwoord:  

Van welk woord is dit de definitie?

'IQ'-score: 0
 
ad style