Welk woord?

Definitie: “Strongly ______; easily noticeable; "walked with a ______ limp"; "a pronounced flavor of cinnamon"”

Eerste letter: M

Antwoord:  

Van welk woord is dit de definitie?

'IQ'-score: 0