Lettermaze

CIMRUZLVLM
RAWQIHNIYA
VFKBTNOCLH
FHEKAFYLFB
JSESSPJKYG
ISMRZGYHUS
DSAYYANTDT
FGTILODMEP
MXRSNPODMU
HHUFY LCCR

DISSATISFY POLYANTHUS

 

 

Memorize the 2 words – then spell them by moving your mouse through the maze.

"IQ" Score: 0