הקלדה מהירה

senatorial
hypotenuse
retraction
nutcracker
portcullis
saliferous
seriocomic
triangular
hullabaloo
watchmaker
bullheaded
amateurish
questioner
palindrome
mendacious
archdeacon
untruthful
pacesetter
caerphilly
missionary
uninformed
balderdash
sacroiliac
malevolent
surpassing
thirtieths
intoxicant
terrycloth
homiletics
realizable
neighborly
husbandman
diminution
cogitation
pilgrimage
enthusiast
caerphilly
digression
infatuated
felicitous
nasturtium
virologist
depilatory
afternoons
hydroplane
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0