הקלדה מהירה

heliograph
juggernaut
tripartite
impregnate
colloquial
wanderlust
oleaginous
expedition
dissatisfy
apocalypse
prostitute
platelayer
hereabouts
phosphorus
pianissimo
grammarian
scientific
jeopardise
alternator
convulsive
seamanlike
hodgepodge
presbytery
viscountcy
mutilation
nightshirt
vermicelli
recitation
amateurish
northwards
rheumatics
fluoridate
dispossess
litigation
tabernacle
omniscient
cottonseed
straitened
commonalty
militarize
winceyette
proportion
uneducated
backgammon
longhaired
Level
1

הקלד את המילים לפני שיגיעו לתחתית.

תוצאת "IQ": 0