איותון

he had taekn his wctah out of his pecokt, and was lknoiog at it usaenliy, shaking it every now and then, and hldiong it to his ear.

תשובה:  

התוכל לאיית נכון את המשפט מתוך עליזה בארץ הפלאות (נכתב על-ידי לואיס קארול איורים של מייבל לוסי אטוול)?

תוצאת "IQ": 0
 
ad style