שיגעון הטריוויה

Question: What Beatles-connected rumour was going in 1969?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0