שיגעון הטריוויה

Question: The movie "Ghost Story" made its debut in what comic book?

תשובה:  
תוצאת "IQ": 0
 
ad style