מה המילה?

הגדרה: “A body of rock identified by physical characteristics and stratigraphic position and mappable at the earth's surface or traceable in the subsurface. The _________ is the fundamental unit in lithostratigraphic classification. Formations can be subdivided into members or lumped together into groups.”

אות ראשונה: F

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0
 
ad style