מה המילה?

הגדרה: “An organization operated with the objective of making a profit from the sale of goods or services.”

אות ראשונה: B

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0