מה המילה?

הגדרה: “A student enrolled in a four- or five-year bachelor's degree program, an associate degree program, or a vocational or technical program below the baccalaureate.”

אות ראשונה: U

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0
 
ad style