מה המילה?

הגדרה: “N. to move with, and then block, an attacker, often changing positions with another blocker in the process.”

אות ראשונה: F

תשובה:  

איזו מילה מוגדרת?

תוצאת "IQ": 0
 
ad style