Literorama

tem__ram__t

Odpowiedź:  

Potrafisz odgadnąć słowo, nawet jeśli brak niektórych liter?

Wynik „IQ”: 0
 
ad style