Literorama

k_nde_g_r_en

Odpowiedź:  

Potrafisz odgadnąć słowo, nawet jeśli brak niektórych liter?

Wynik „IQ”: 0