Jakie słowo?

Definicja: “Major Acquisition Review”

Pierwsza litera: M

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0
 
ad style