Jakie słowo?

Definicja: “The assessment of business premises for the purposes of local taxation.”

Pierwsza litera: R

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0