Jakie słowo?

Definicja: “Amounting to a large indefinite number; "________ times"; "the family was numerous"”

Pierwsza litera: N

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0
 
ad style