Jakie słowo?

Definicja: “Opposite of sweet; somewhat subjective in that tasters may perceive sweetness to varying degree.”

Pierwsza litera: D

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0