Bogstavlabyrint

SYKWOYZUKZ
TTILXKMWDX
ONSITXUTLG
TR YUKPIIT
HRDNPJXENM
ATEVYLNHJE
KKLISHPFSH
JLTUNPWXXC
HRANBBJBYA
MPZHQCYVUQ

TONSILITIS DEVILISHLY

 

 

Memorer de to ord – og stav så til dem ved at flytte musen gennem labyrinten.

"IQ"-score: 0
 
ad style