Ortografie în Ţara Minunilor

four tmies five is tvewle, and fuor temis six is ttheiern, and four temis seven is--oh daer! I shall never get to twnety at that rate! Hewveor, the Miplluiaoicttn-Tbale dsoen't sginify:

Răspuns:  

Puteţi corecta fraza ortografiată incorect din Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor (de Lewis Carroll, ilustraţii de Mabel Lucie Attwell)?

Scor „IQ”: 0