Care e cuvântul?

Definiţie: “Bluish colors that, by association with common objects *water, ice and so on), give an impression of coolness.”

Prima literă: C

Răspuns:  

Care este cuvântul definit?

Scor „IQ”: 0