Care e cuvântul?

Definiţie: “Cyclic AMP. A form of the nucleotide adenosine monophosphate that serves as a signaling molecule within and between cells.”

Prima literă: C

Răspuns:  

Care este cuvântul definit?

Scor „IQ”: 0