أية كلمة؟

التعريف: “The number of pages (if a large book), the number of names (if business cards), or the number of camera-ready mechanicals to be reproduced.”

أول حرف: O

جواب:  

ما هي الكلمة التي يتم تعريفها؟

عدد نقاط "معدل الذكاء" 0