Spelgenie

the Dmusoore flel aelsep itanltsny, and nhiteer of the ohrets took the laset ncoite of her gnoig, tohugh she lokoed back ocne or twcie, half hinopg that tehy would clal afetr her:

Antwoord:  

Kun je deze verkeerd gespelde zin uit Alice in Wonderland van Lewis Carroll verbeteren (illustraties door Mabel Lucie Attwell)?

'IQ'-score: 0