Isi Apa?

Hafalkan gambar.  

Hafalkan gambar dan jawab pertanyaan mengenai ini nanti.

Skor "IQ": 0