Literama

t_a_s_lan_

Răspuns:  

Puteţi ghici cuvântul chiar dacă lipsesc unele litere?

Scor „IQ”: 0