Ktoré slovo?

Definícia: “The science of diagnosing, treating, or preventing disease and other damage to the body or mind.”

Prvé písmeno:M

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0