Ktoré slovo?

Definícia: “How a result is obtained or an end is achieved; "a _____ of control"; "an example is the best agency of instruction"; "the true way to success"”

Prvé písmeno:M

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0