Ktoré slovo?

Definícia: “(a) A liquid containing dissolved substances. (b) The process by which a solid, liquid, or gaseous substance is mixed with a liquid.”

Prvé písmeno:S

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0