Ktoré slovo?

Definícia: “With considerable certainty; without much doubt; "He is ________ out of the country"; "in all likelihood we are headed for war"”

Prvé písmeno:P

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0