Ktoré slovo?

Definícia: “Efficaciously: in an effective manner; "these are real problems that can be dealt with most ___________ by rational discussion"”

Prvé písmeno:E

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0