Sprint čitanje

cuddle damp

Odgovor:  

Možete li zapamtiti cijelu frazu ako je vidite samo na trenutak?

"IQ" Rezultat: 0
 
ad style