Složi riječ

 
c
s
t
a
s
y
e
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0