Složi riječ

 
r
o
w
d
e
d
c
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0