Složi riječ

 
h
a
t
t
e
r
c
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0