Složi riječ

 
r
o
w
e
s
s
p
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0