Složi riječ

 
a
r
i
o
u
s
v
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0