Složi riječ

 
a
r
r
i
n
g
e
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0