Složi riječ

 
a
n
c
h
e
r
r
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0