Složi riječ

 
t
a
g
i
n
g
s
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0