Složi riječ

 
s
m
o
s
i
s
o
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0