Složi riječ

 
c
e
p
t
r
e
s
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0