Složi riječ

 
a
t
a
l
o
g
c
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0
 
ad style