Složi riječ

 
a
c
a
b
r
e
m
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0