Složi riječ

 
a
p
t
i
s
t
b
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0