Složi riječ

 
o
n
i
g
h
t
t
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0