Složi riječ

 
i
d
w
i
f
e
m
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0