Složi riječ

 
c
a
d
e
m
y
a
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0