Složi riječ

 
u
s
t
a
n
g
m
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0