Složi riječ

 
e
q
u
o
i
a
s
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0