Složi riječ

 
r
o
s
i
o
n
e
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0