Složi riječ

 
e
l
i
e
v
e
b
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0