Složi riječ

 
o
s
t
a
g
e
h
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0