Složi riječ

 
p
i
n
a
c
h
s
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0