Složi riječ

 
r
a
n
i
a
l
c
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0