Složi riječ

 
i
g
r
a
n
t
m
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0