Složi riječ

 
r
o
d
u
c
e
p
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0