Složi riječ

 
i
a
i
s
o
n
l
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0