Složi riječ

 
c
e
t
e
r
r
a
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0
 
ad style