Složi riječ

 
r
u
n
k
e
n
d
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0