Složi riječ

 
t
a
n
d
b
y
s
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0