Složi riječ

 
o
l
i
t
i
c
p
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0