Složi riječ

 
o
u
q
u
e
t
b
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0