Složi riječ

 
l
i
m
p
s
e
g
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0