Složi riječ

 
a
l
l
a
d
e
b
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0