Složi riječ

 
r
i
n
k
e
r
d
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0