Složi riječ

 
e
n
s
o
r
y
s
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0