Složi riječ

 
r
c
h
e
r
y
a
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0