Složi riječ

 
r
a
n
i
u
m
u
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0