Složi riječ

 
o
l
i
a
t
h
g
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0