Složi riječ

 
u
t
u
r
e
s
f
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0