Složi riječ

 
a
d
i
n
p
a
l
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0
 
ad style