Složi riječ

 
r
e
a
s
o
n
t
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0