Složi riječ

 
d
e
s
u
i
c
i
Odgovor:  

Možete li složiti riječ od slova koja se miču?

"IQ" Rezultat: 0
 
ad style