Alica v krajine chýb

four tmies five is tvewle, and fuor temis six is ttheiern, and four temis seven is--oh daer! I shall never get to twnety at that rate! Hewveor, the Miplluiaoicttn-Tbale dsoen't sginify:

Odpoveď  

Dokážete opraviť chybné hláskovanie odseku z anglického diela Alica v krajine zázrakov (autor: Lewis Carroll, ilustrácia: Mabel Lucie Attwell)?

Vaše IQ: 0