Písmenkové bludisko

ORSECTUSAH
HNOPSNCYOS
ZMWECOTHTJ
OLER OSOVJ
LWOZIJBYBM
QGHNWBPVEC
IHNLDCWAJK
TTITUVPRLC
WZKWMMXSGY
PVEOLYKPLA

HORSEPOWER CONSPECTUS

 

 

Zapamätajte si tieto 2 slová – potom ich vyhláskujte pohybmi myši cez bludisko.

Vaše IQ: 0