Ktoré slovo?

Definícia: “A military treaty between two or more states, providing for a mutually-planned offensive, or for assistance in the case of attack on any member.”

Prvé písmeno:A

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0
 
ad style