Ktoré slovo?

Definícia: “"Beauty" is the sixth of the ten sefirot, and the third of the emotive attributes within Creation.”

Prvé písmeno:B

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0