Ktoré slovo?

Definícia: “A qualitative description of the gases and vapors present in the fragrance, aroma, nose and aftertaste of coffee's bouquet, which create a complex pattern of sensations of the olfactory membranes.”

Prvé písmeno:V

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0