Ktoré slovo?

Definícia: “The final stage in producing a usable configuration. The process involves taking one of more input Configuration Items and processing them (building them) to create one or more output Configuration Items e.g. software compile and load.”

Prvé písmeno:B

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0