Ktoré slovo?

Definícia: “________ a file means loading its contents into a buffer (q.v.) where they can be edited. See section ________ Files.”

Prvé písmeno:V

Odpoveď  

Ktoré anglické slovo je tu definované?

Vaše IQ: 0