Rättstavning

How she lgenod to get out of that drak hall, and wndaer aobut among tsohe beds of bhirgt fowelrs and thsoe cool fanntiuos, but she cluod not eevn get her head trhguoh the dwaoroy

Svar:  

Rätta den här felstavade meningen ur Alice i underlandet (av Lewis Carroll, illustrationer av Mabel Lucie Attwell).

"IQ"-poäng: 0
 
ad style