Ordlabyrint

GOHVSSLFCG
SRMMECGWJI
YRFAEIYVLR
SUTHDJXTVM
MKVOTBMEMH
QOJHKWSUUO
SITROKELEZ
OONTSASINZ
PBACKSVYQH
Y LZVRNPFU

POSITIONAL BACKSTROKE

 

 

Memorera de 2 orden. Sedan ska du bilda dem genom att föra musen i ett svep genom labyrinten.

Buy a brain teaser for when you're not online...
"IQ"-poäng: 0