Vilket ord?

Definition: “Of or native to the sea. Whales and sharks are ______ animals.”

Fösta bokstaven: M

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0