Vilket ord?

Definition: “The possession of great knowlede.”

Fösta bokstaven: E

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0