Vilket ord?

Definition: “Acted upon; influenced”

Fösta bokstaven: A

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0