Vilket ord?

Definition: “Forum of Incident Response and Security Teams”

Fösta bokstaven: F

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0