Vilket ord?

Definition: “The time period between dawn and noon; "I spent the _______ running errands"”

Fösta bokstaven: M

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0