Vilket ord?

Definition: “Used in the context of general equities. Stock held by shareholders (verses the company's treasury stock).”

Fösta bokstaven: O

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0
 
ad style