Vilket ord?

Definition: “____ to a user”

Fösta bokstaven: T

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0