Vilket ord?

Definition: “Iterates {param body} _____ {param test} is true.”

Fösta bokstaven: U

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0
 
ad style