Vilket ord?

Definition: “Many times at short intervals; "we often met over a cup of coffee"”

Fösta bokstaven: F

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0