Vilket ord?

Definition: “Returns the number of keys in this dictionary.”

Fösta bokstaven: S

Svar:  

Vilket är ordet som definieras?

"IQ"-poäng: 0
 
ad style