Älyniekka

   
   
   
Paina kaikki kuvat mieleesi.  

Kun olet painanut kuvat mieleesi, yksi korvataan ja paikat sekoitetaan. Valitse sen jälkeen korvattu kuva.

ÄO-taso: 0