Mikä se oli?

Paina kuva mieleesi.  

Paina kuva mieleesi ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen myöhemmin.

ÄO-taso: 0