Czarodziejska pisownia

The sldoeris wree slniet, and looked at Acile, as the qouitesn was evndeitly manet for her.

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0
 
ad style