Czarodziejska pisownia

trehe was a ditsupe going on beetewn the eetexouncir, the Knig, and the Queen, who were all tnilakg at ocne, whlie all the rset were qutie silnet, and looekd very ufbronmaclote.

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0