Sudoku

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

Wypełnij wszystkie szeregi, kolumny i pola 3x3 w taki sposób, by w każdym z nich znajdowały się liczby od 1 do 9.

Wynik „IQ”: 0