Sudoku

8721
895
34
189653
64
327169
19
237
3587

Wypełnij wszystkie szeregi, kolumny i pola 3x3 w taki sposób, by w każdym z nich znajdowały się liczby od 1 do 9.

Wynik „IQ”: 0
 
ad style