Mīnu mednieks

 

Ar klikšķi atzīmējiet visas mīnas, bet neļaujiet tām uzsprāgt.

[Izstrādājis Ēriks Arvidsons. Izmantots ar viņa atļauju.]

"IQ" rādītājs: 0