Piles

Paused
press "p" to continue
 
 

Spēles beigas.

"IQ" rādītājs: 0

Sākt no sākuma...

 

Šaujiet ar bumbu, lai savienotu 3 vienādas krāsas bumbiņas. | Sākt no sākuma...

"IQ" rādītājs: 0