Sudoku

715
5491
9468
3159
7
2863
5194
6927
486

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0