Sudoku

8326
9857
4598
374
61
612
5423
6974
2869

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0