Sudoku

4
98162
26958
46
273
29
51374
34951
9

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0