Sudoku

139
7
4873
7189
5
5836
4261
4
935

Aizpildiet visas rindas, kolonnas un 3x3 zonas ar tieši vienu ciparu no 1 līdz 9.

"IQ" rādītājs: 0