Minejeger

 

Klikk for å flagge alle minene, men ikke la dem eksplodere.

[Av Erik Arvidsson. Brukes med tillatelse.]

Buy a brain teaser for when you're not online...
IQ-poengsum: 0