Hvilket ord?

Definisjon: “Document: writing that provides information (especially information of an official nature)”

Første bokstav: P

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0