Hvilket ord?

Definisjon: “Within your own country.”

Første bokstav: D

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0