Hvilket ord?

Definisjon: “A native or inhabitant of Africa”

Første bokstav: A

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0
 
ad style