Hvilket ord?

Definisjon: “The preservation and protection of the environment and the wise use of natural resources.”

Første bokstav: C

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0