Hvilket ord?

Definisjon: “Pertaining or related to a species.”

Første bokstav: S

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0