Hvilket ord?

Definisjon: “A set of instructions that tells a computer how to perform a specific task.”

Første bokstav: P

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0