Hvilket ord?

Definisjon: “D boundary A compromise boundary to which property owners _____ in order to resolve a dispute.”

Første bokstav: A

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0