Hvilket ord?

Definisjon: “Something of value; "all our valuables were stolen"”

Første bokstav: V

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0