Hvilket ord?

Definisjon: “Those pins not knocked down on the first ball.”

Første bokstav: L

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0