Hvilket ord?

Definisjon: “Having succeeded or being marked by a favorable outcome; "a __________ architect"; "a __________ business venture"”

Første bokstav: S

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0
 
ad style