Hvilket ord?

Definisjon: “At a later time, often as an effect -- "...Hong Kong for three days, ____ visited his nine relatives in Singapore..." (175)”

Første bokstav: T

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0
 
ad style