Hvilket ord?

Definisjon: “A general term meaning 'money' of all types and from any sources.”

Første bokstav: F

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0
 
ad style