Hvilket ord?

Definisjon: “Frequently: many times at short intervals; "we _____ met over a cup of coffee"”

Første bokstav: O

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0