Hvilket ord?

Definisjon: “Having the same quantity, measure, value, privileges, status, or rights.”

Første bokstav: E

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0