Hvilket ord?

Definisjon: “A Java reserved word used to refer to the current instance of the class. (Making Objects - Slide 23)”

Første bokstav: T

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0
 
ad style