Sudoku

8326
9857
4598
374
61
612
5423
6974
2869

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0