Sudoku

319
7
9457
15
2164
41
3986
4
635

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style