Sudoku

9684
125
8
65
17965
47
3
517
9723

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0