Sudoku

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0