Sudoku

427
36
34875
498
193
39871
62
389

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0