Sudoku

816
91
5269
196
3124
587
2387
75
472

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0