Sudoku

8721
895
34
189653
64
327169
19
237
3587

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style