Sudoku

5178
832
187
857
41
538
936
459
7624

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style