Sudoku

16
492
3876
2975
13
5349
4573
362
12

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style