Sudoku

29
491
637
825
584629
679
962
187
67

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0