Sudoku

918
63
18527
548761
376954
93812
45
164

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0