Sudoku

4
98162
26958
46
273
29
51374
34951
9

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0