Sudoku

28654
425
14
21
6597
79
14
236
36472

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0