Sudoku

5168
346
531
384
7921
413
478
372
8569

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style