Sudoku

6891
367
2318
9256
25
7164
9736
451
1982

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style