Sudoku

827
57
1396
496
34
432
9731
18
193

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0