Sudoku

867
31
7543
851629
21
918264
2987
16
328

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0