Sudoku

35
5913
8129
2396
47
3482
1348
6721
42

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0
 
ad style