Sudoku

738
679
42
264
7491
537
12
923
685

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0