Sudoku

59
538764
69
815
6438
789
82
413569
29

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0