Bokstavlabyrint

ALEEFLFTZQ
CRROXQXHCY
CAONPWQHKW
OSCAYWIYVG
MTMCSHJEZH
PSHWUWUWSF
LI MWPXXSA
QJMHDBWWPE
ULEDEGURTC
TATIVBZTYV

ACCOMPLISH MEDITATIVE

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0