Bokstavlabyrint

KRTQZIYEGT
TUSFXZYZVT
CPHXATAVRI
EPLIYKBEZU
CSWRLRSXFV
AORPBIRGIA
LFC ZQGGIL
IVDNGMQXWB
ETIOLBANVQ
NAUOIXYRKL

ALIENATION PROSPECTUS

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0