Bokstavlabyrint

GDWWXSYNIQ
WATNAKMJRK
SDQXEWBTSJ
KFJEVWRGTR
EBBTTZCQNC
SERVOMKBPM
RISERZSETC
AALP XZQMU
IGXGSDMFMM
PIBHLEOAXO

SERVOMOTOR PLAGIARISE

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0