Bokstavlabyrint

OCRDOWVNTO
VAZUYOXEJI
ITPDVGREEX
OQSHKTOMAF
NALHRDUZCW
DA PCCUPIS
PVGENJIECA
WZIRXEYCMF
OELALXCMMQ
VSXCRCQPAC

VOCATIONAL GENERALIZE

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0
 
ad style