Bokstavlabyrint

VCKOVEZOTE
ILSMUFBASX
TOMYSEFLHC
MZGNYZHJXK
IZHMUIKVRE
NCAFKPUEPM
AIPSTNTHME
UTJFDHIPFY
YSTYOHOXV
ELAICYGBBM

INCAPACITY ELASTICITY

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0
 
ad style