Bokstavlabyrint

NGQRYQPHIC
GZCRISPNGW
UYGNXFBBKU
TETZYNKHGS
SSLATJQOEO
OAUBEVZHEZ
DWQUALI CA
INEFXPTYLM
ZXAUSDCBGP
KRXUJNUORG

INEQUALITY CAMPGROUND

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0