Bokstavlabyrint

ZDRFOZJSUG
PIFPVCRKIE
SPEFIDKXRR
AFXJHREYBL
TIOTVWHTDN
ECNTQTCRII
RW FLANRPW
ZWULYCOFCB
IBTVNZENHW
GNDSYFHJRA

RECITATION FLYCATCHER

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0