Bokstavlabyrint

USLWMYGOQS
AUJFCUZWXF
MOTXVITXVB
MVCASYUBZM
GZOIDGBYWZ
QEERGVUSCC
LDN EFQTUG
LLABLWGCBQ
YSBEIGRYYI
DIAFORRBBX

DISYLLABLE RENDEZVOUS

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0
 
ad style