Bokstavlabyrint

JWPDBGBOIQ
UUZTRMDZJR
DARTNXYACA
EQUSUAFBGP
BALIDLXUKW
NAVWTHENY
EGREZVAYZW
PARQZBBUFX
REGJRXYDPA
ZDNMOLJPXV

PREARRANGE BALUSTRADE

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0
 
ad style