Bokstavlabyrint

LPADNMHKOT
ZUNFYAXLBF
CGQBXHYUOM
WADNPHTOMV
OWMYVAKYYM
KMBELWXXEK
MMDAATEZHT
GOLTENEBLG
VZC RBDDEU
AKLACCIBPR

GOLDBEATER ACCIDENTAL

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0