Bokstavlabyrint

WUMTHAYTBQ
YYUYKSOZNU
HXDSBTOWXR
MAZIRKZMBF
KGSETUVTFT
BYRLKENVQM
KLTIHQKFMT
FOVOT PZZE
PRIFALACVB
XUNCIRFPCT

PROVINCIAL TOILETRIES

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0