Stave-Alice

'Ewdin and Morcar, the erlas of Mciera and Nmrobutrhia, darleced for him

Svar:  

Kan du rette opp den feilstavede setningen fra Alice i Eventyrland (av Lewis Carroll, illustrasjoner av Mabel Lucie Attwell)?

IQ-poengsum: 0