Sayı Avı

 
4
5
Toplam:  

Hareket eden tüm rakamları topladığınızda kaç elde edersiniz?

"IQ" Skoru: 0