Hangi Kelime?

Tanım: “Well. Used with other words, e.g. ___ marcato, well accented, emphasized.”

İlk harf: B

Yanıt:  

hangi kelimenin tanımı verilmiş?

"IQ" Skoru: 0