Döndür²

Boruları tüm uçları kapanacak şekilde çevirin.

"IQ" Skoru: 0