Sudoku

9426
1
8317
692
39
478
9547
2
4613

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0