Sudoku

29
491
637
825
584629
679
962
187
67

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0