Sudoku

8326
9857
4598
374
61
612
5423
6974
2869

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0