Sudoku

8432
53
918
8196
78
3275
479
15
9617

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0