Sudoku

827
57
1396
496
34
432
9731
18
193

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0