Sudoku

59
538764
69
815
6438
789
82
413569
29

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0