Sudoku

417
3246
837
513
48
814
956
8627
479

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0