Sudoku

4
98162
26958
46
273
29
51374
34951
9

Tüm satırları, sütunları ve 3x3 bölgeleri 1'den 9'a kadar rakamlarla doldurun.

"IQ" Skoru: 0