השלמת מילה

c_nve_t_o_al

תשובה:  

התוכל לנחש את המילה למרות שחלק מהאותיות ריק?

תוצאת "IQ": 0
 
ad style